Menu

Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego

Call for Nominations for the 2021 Classification Society Distinguished Dissertation Award

Każdego roku Towarzystwo Klasyfikacyjne przyznaje nagrodę Distinguished Dissertation Award za wybitną pracę doktorską na temat grupowania, klasyfikacji lub pokrewnych obszarów analizy danych, obejmującej powiązaną teorię i/lub zastosowania. Nagroda za wybitną dysertację Towarzystwa Klasyfikacyjnego jest wspierana przez Springera.

Więcej szczegółów w załączniku

Napisane przez Katarzyna Wójcik w dniu Saturday January 9, 2021

Link permanentny -

« Dr hab. Andrzej Dudek Sekretarzem Executive Committee of IFCS - Dr hab. Andrzej Dudek, prof. UE redaktorem w „Journal of Classification” »