Menu

Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego

Dr hab. Andrzej Dudek Sekretarzem Executive Committee of IFCS

Dr hab. Andrzej Dudek, profesor UEW, jako kandydat zgłoszony przez Sekcję Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego (SKAD PTS), został wybrany do Executive Committee of International Federation of Classification Societies (https://ifcs.boku.ac.at). W kadencji 2020-2022 będzie pełnił rolę Sekretarza Stowarzyszenia (IFCS Secretary).

Światowa Federacja Towarzystw Klasyfikacyjnych (IFCS) została utworzona w Cambridge 4 lipca 1985 roku przez sześć towarzystw (brytyjskie, amerykańskie, niemieckie, japońskie, francuskojęzyczne i włoskie). Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS została przyjęta do IFCS w 1994 r. Przewodniczącym Rady Sekcji SKAD w kadencji 2019-2020 jest Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga. IFCS obecnie skupia 18 towarzystw klasyfikacyjnych z całego świata: z Europy (12 towarzystw), z Ameryki (2), z Afryki (2) i z Azji (2). Najważniejszym wydarzeniem naukowym jest światowa konferencja, organizowana (zwykle) w cyklu dwuletnim. Pod opieką naukową IFCS wydawane są dwa czasopisma z listy JCR: Journal of Classification (JoC), Advances in Data Analysis and Classification (ADAC).

Dr hab. Andrzej Dudek pracuje w Katedrze Ekonometrii i Informatyki na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia wielowymiarowej analizy statystycznej, sztucznej inteligencji i informatyki ekonomicznej. Prywatnie szczęśliwy mąż, ojciec 15-letniej Justyny, wielbiciel podróży, kotów i kostki Rubika.

Napisane przez Katarzyna Wójcik w dniu Thursday June 4, 2020

Link permanentny -

« Konferencja SKAD 2020 - Call for Nominations for the 2021 Classification Society Distinguished Dissertation Award »