Menu

Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego

Konferencja ECDA 2020

Pod adresem http://ecda2020.unina.it/ dostępna jest strona internetowa konferencji ECDA 2020, na której znajdują się komunikaty dotyczące konferencji.  

Konferencja ta jest współorganizowana przez towarzystawa klasyfikacyjne: GfKI, SKAD, CLADAG, BCS i VOC

Napisane przez Katarzyna Wójcik w dniu Friday March 13, 2020

Link permanentny -

« Konferencja SKAD 2019 - Konferencja SKAD 2020 »