Menu

Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego

Konferencja SKAD 2021

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji SKAD 2021 pragnę Państwa serdecznie zaprosić na

Jubileuszową XXX Konferencję Naukową Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXXV Konferencja Taksonomiczna) nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania",

organizowaną przez: Sekcję Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Urząd Statystyczny w Poznaniu, która odbędzie się w dniach 8 - 10 września 2021 roku.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną konferencja odbywać się będzie w formie zdalnej, za pośrednictwem systemu MS Teams.

Termin zgłoszenia udziału w konferencji został ustalony na do 20.06.2021 r.

Nadesłane artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje zostaną opublikowane w monografii "Springer Proceedings in Classification, Data Analysis and Knowledge Organization".

Koszt udziału w konferencji online wynosi 150 PLN.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji są dostępne w załączonej ulotce oraz na stronie internetowej Konferencji https://skad2021.ue.poznan.pl/

Bardzo proszę o przekazanie tego zaproszenia wszystkim osobom, które mogłyby być zainteresowane udziałem w konferencji.

Z wyrazami szacunku,
(w imieniu organizatorów)
dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP

Więcej szczegółów w załączniku

Napisane przez Katarzyna Wójcik w dniu Tuesday April 27, 2021

Link permanentny -

« Dr hab. Andrzej Dudek, prof. UE redaktorem w „Journal of Classification” - Sprawozdanie z XXXI Konferencji SKAD »