Menu

Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego

IFCS Newsletter 45

Źródło: https://ifcs.boku.ac.at/site/lib/exe/fetch.php?media=newsletter_archive:ifcs-newsletter-45.pdf

Opublikowany: 03/2013

Treść: IFCS Newsletter 45

Napisane przez Katarzyna Wójcik w dniu Sunday November 20, 2016

Link permanentny -

IFCS Newsletter 46 »