Menu

Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego

Kontakt

Sekretarz Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS
Barbara Pawełek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27
e-mail: barbara.pawelek@uek.krakow.pl

Administrator strony Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS
Wszelkie uwagi dotyczące serwisu internetowego SKAD proszę kierować bezpośrednio do administratora strony: Katarzyna Wójcik

Napisane przez Katarzyna Wójcik w dniu Saturday February 11, 2017

Link permanentny -

« Konferencje