Menu

Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego

Rada Sekcji

We wrześniu 2020 roku została wybrana Rada Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS na lata 2021‑2022 (od 01.01.2021 r.) w następującym składzie:

 • Andrzej Dudek - zastępca przewodniczącego Rady Sekcji
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  e-mail: andrzej.dudek@ue.wroc.pl
 • Grażyna Dehnel - członek Rady Sekcji
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  e-mail: g.dehnel@ue.poznan.pl
 • Andrzej Sokołowski - członek Rady Sekcji
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  e-mail: sokolows@uek.krakow.pl

Napisane przez Katarzyna Wójcik w dniu Saturday February 11, 2017

Link permanentny -

Członkowie Sekcji »