Menu

Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego

Taksonomia 23

Obraz: 2016-11/taksonomia-23.jpg

Taksonomia nr 23. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 328

Napisane przez Katarzyna Wójcik w dniu Sunday November 20, 2016


Taksonomia 22

Obraz: 2016-11/taksonomia-22.jpg

Taksonomia nr 22. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 327

Napisane przez Katarzyna Wójcik w dniu Sunday November 20, 2016


Taksonomia 21

Obraz: 2016-11/taksonomia-21.jpg

Taksonomia nr 21. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 279

Napisane przez Katarzyna Wójcik w dniu Sunday November 20, 2016


Taksonomia 20

Obraz: 2016-11/taksonomia-20.jpg

Taksonomia nr 20. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 278

Napisane przez Katarzyna Wójcik w dniu Sunday November 20, 2016


Taksonomia 19

Obraz: 2016-11/taksonomia19.jpg

Taksonomia nr 19. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 242

Napisane przez Katarzyna Wójcik w dniu Sunday November 20, 2016


Taksonomia 18

Obraz: 2016-11/taksonomia18.jpg

Taksonomia nr 18. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 176

Napisane przez Katarzyna Wójcik w dniu Sunday November 20, 2016