Menu

Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego

Taksonomia 17

Obraz: 2016-11/taksonomia17.jpg

Taksonomia nr 17. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 107

Napisane przez Katarzyna Wójcik w dniu Sunday November 20, 2016


Taksonomia 16

Obraz: 2016-11/taksonomia16.jpg

Taksonomia nr 16. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 47

Napisane przez Katarzyna Wójcik w dniu Sunday November 20, 2016


Taksonomia 15

Obraz: 2016-11/taksonomia15.jpg

Taksonomia nr 15. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nr 1207

Napisane przez Katarzyna Wójcik w dniu Sunday November 20, 2016


Taksonomia 14

Obraz: 2016-11/taksonomia14.jpg

Taksonomia nr 14. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Nr 1169

Napisane przez Katarzyna Wójcik w dniu Sunday November 20, 2016


Taksonomia 13

Obraz: 2016-11/taksonomia13.jpg

Taksonomia nr 13. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Nr 1126

Napisane przez Katarzyna Wójcik w dniu Sunday November 20, 2016


Taksonomia 12

Obraz: 2016-11/taksonomia12.jpg

Taksonomia nr 12. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Nr 1076

Napisane przez Katarzyna Wójcik w dniu Sunday November 20, 2016