Menu

Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego

Taksonomia 5

Obraz: 2016-11/taksonomia5.jpg

Taksonomia nr 5. Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania

Napisane przez Katarzyna Wójcik w dniu Sunday November 20, 2016


Taksonomia 4

Obraz: 2016-11/taksonomia4.jpg

Taksonomia nr 4. Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania

Napisane przez Katarzyna Wójcik w dniu Sunday November 20, 2016


Taksonomia 3

Obraz: 2016-11/taksonomia3.jpg

Taksonomia nr 3. Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania

Napisane przez Katarzyna Wójcik w dniu Sunday November 20, 2016


Taksonomia 2

Obraz: 2016-11/taksonomia2.jpg

Taksonomia nr 2. Klasyfikacja i analiza danych. Problemy teoretyczne

Napisane przez Katarzyna Wójcik w dniu Sunday November 20, 2016


Taksonomia 1

Obraz: 2016-11/taksonomia1.jpg

Taksonomia nr 1. Zastosowania metod taksonomicznych w gospodarce

Napisane przez Katarzyna Wójcik w dniu Sunday November 20, 2016