Contact

SKAD PTS Secretary
Barbara Pawełek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27
e-mail: barbara.pawelek@uek.krakow.pl

SKAD PTS Web administrator
All remarks concerning SKAD web page should be sent directly to its administrator: Katarzyna Wójcik


Modified by Joanna Trzęsiok, on 2024-05-02 15:15:39