SKAD

Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych powstała oficjalnie w 1989 roku i jest jedną z najbardziej aktywnych sekcji Polskiego Towarzystwa Statystycznego http://www.stat.gov.pl/pts/.

Obecnie należy do niej ponad 200 członków z wielu polskich uczelni oraz instytutów badawczych. Sekcja organizuje doroczne konferencje naukowe służące wymianie wyników badań oraz wydaje materiały z konferencji. SKAD jest członkiem Międzynarodowej Federacji Towarzystw Klasyfikacyjnych (IFCS).


Zmodyfikowane przez Joanna Trzęsiok, dnia 2023-08-08 11:38:56