The European Conference on Data Analysis – ECDA 2024

Informujemy, że konferencja ECDA 2024 połączona z VI GPSDAA odbędzię się w dniach 9-11 września 2024 r  na Uniwersytecie Gdańskim

Ważne daty:
31 maja 2024 r. – ostateczny termin nadsyłania abstraktów
20 czerwca 2024 r. – wczesna rejestracja uczestnictwa
31 lipca 2024 r. – standardowa rejestracja uczestnictwa

 


Zmodyfikowane przez Joanna Trzęsiok, dnia 2024-05-10 11:24:43


XXXIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS – SKAD’2024

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w XXXIII Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS – SKAD 2024.

Tegoroczna konferencja SKAD 2024, organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, odbędzie się w dniach 5-6 czerwca w Krakowie.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Konferencji prosimy o rejestrację, poprzez formularz internetowy, do 15 kwietnia 2024 r.

Koszt udziału w Konferencji wynosi 1000 PLN.

Szczegóły dotyczące Konferencji dostępne są na stronie internetowej skad2024.uek.krakow.pl


Zmodyfikowane przez Joanna Trzęsiok, dnia 2024-05-10 11:24:55


XXXII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS – SKAD’2023

Organizatorzy: Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej oraz Katedra Analiz Gospodarczych i Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Data: 19–20 września 2023 r. 
Miejsce: Katowice 
https://skad2023.ue.katowice.pl/

W dniach 19–20 września 2023 r. w Katowicach odbyła się XXXII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Organizatorami konferencji były: Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych, Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej oraz Katedra Analiz Gospodarczych i Finansowych  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył dr hab. Dominik Krężołek, prof. UE.

W konferencji wzięło udział 48 uczestników, którzy są pracownikami naukowymi doktorantami następujących uczelni i instytucji: Akademii Mazowieckiej w Płocku, Głównego Urzędu Statystycznego, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Śląskiej, SGGW, SGH, Uniwersytetu w Porto, Uniwersytetu w Essex, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Podczas czterech sesji plenarnych i pięciu sesji równoległych zaprezentowano 39 prezentacji przedstawiających wyniki badań z zakresu teorii i zastosowań klasyfikacji oraz analizy danych.


Zmodyfikowane przez Joanna Trzęsiok, dnia 2024-05-10 11:25:06


XXXI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS – SKAD’2022

Organizator: Katedra Ekonometrii i Statystyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Data: 7–8 września 2022 r.
Miejsce: Warszawa
https://skad2022.conference.ieif.sggw.pl/

W dniach 7–8 września 2022 r. w Warszawie odbyła się XXXI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych (SKAD) Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Konferencja została zorganizowana przez Sekcję Klasyfikacji i Analizy Danych oraz Katedrę Ekonometrii i Statystyki SGGW. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była dr Monika Zielińska-Sitkiewicz.

W konferencji wzięło udział 65 uczestników – pracowników naukowych i doktorantów następujących uczelni i instytucji: Wyższej Szkoły Bankowej w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, Uniwersytetu Carnegie Mellon, Politechniki Rzeszowskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Podczas konferencji w trzech sesjach plenarnych i sześciu sesjach równoległych wygłoszono 30 prezentacji przedstawiających wyniki badań z zakresu teorii i zastosowań klasyfikacji oraz analizy danych. W sesji plakatowej zaprezentowano sześć prezentacji plakatowych.

W trakcie konferencji wybrana została nowa Rada SKAD, w następującym składzie:
Andrzej Dudek – Przewodniczący Rady,
Paweł Lula – Wiceprzewodniczący Rady,
Barbara Pawełek – Sekretarz Rady,
Grażyna Dehnel, Krzysztof Jajuga, Joanna Landmesser-Rusek, Krzysztof Najman, Marek Walesiak – Członkowie Rady.


Zmodyfikowane przez Joanna Trzęsiok, dnia 2024-05-10 11:25:18


XXX Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS – SKAD’2021

Organizator: Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Data: 8–10 września 2021 r. 
Forma: on-line 
https://skad2021.ue.poznan.pl/

W dniach 8–10 września 2021 r. w Poznaniu odbyła się XXX Konferencja Naukowa „Klasyfikacja i Analiza Danych – Teoria i Zastosowania” (XXV Konferencja Taksonomiczna) Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego (SKAD). Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i odbyła się w formule on-line za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Microsoft Teams. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP.

W konferencji wzięło udział 102 uczestników, którzy są pracownikami naukowymi i doktorantami następujących uczelni i instytucji: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Kaliskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Stanu Iowa, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Międzynarodowego Instytutu RTI, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, SGH – Szkoły Głównej Handlowej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Rolniczej w Bangalore, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Urządu Statystycznego w Łodzi, Urzędu Statystycznego w Poznaniu, Uniwersytetu w Utrechcie, Uniwersytetu w Southampton, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Podczas 3 sesji plenarnych i 15 sesji równoległych wygłoszono 54 prezentacje pokazujące wyniki badań z zakresu teorii i zastosowań klasyfikacji oraz analizy danych.


Zmodyfikowane przez Joanna Trzęsiok, dnia 2024-05-10 11:25:27


XXIX Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS – SKAD’2020

Organizator: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 
Data: 7–9 września 2020 r.
Forma: on-line
https://wzr.ug.edu.pl/skad-2020/

W dniach 7-9 września 2020 r. w Sopocie odbyła się XXIX Konferencja Naukowa „Klasyfikacja i Analiza Danych – Teoria i Zastosowania” (XXIV Konferencja Taksonomiczna) Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego (SKAD). Konferencja została zorganizowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i przeprowadzona była on-line za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Microsoft Teams. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG..

W konferencji udział wzięło 44 prelegentów, którzy są pracownikami naukowymi i doktorantami następujących uczelni i instytucji: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, SGGW, SGH – Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Pomorskiego Instytutu Naukowego. Podczas 10 sesji plenarnych wygłoszono 34 prezentacje, które przedstawiały wyniki badań dotyczące teorii i zastosowań klasyfikacji oraz analizy danych.

W trakcie konferencji wybrana została nowa Rada SKAD, w następującym składzie:
Krzysztof Jajuga – Przewodniczący Rady,
Andrzej Dudek – Wiceprzewodniczący Rady,
Barbara Pawełek – Sekretarz Rady,
Józef Pociecha, Marek Walesiak, Andrzej Sokołowski, Grażyna Dehnel, Krzysztof Najman – Członkowie Rady.


Zmodyfikowane przez Joanna Trzęsiok, dnia 2024-05-10 11:25:39