Taksonomia 29

Taksonomia 29 - Okładka

Taksonomia nr 29. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 469

Redaktorzy tematyczni: Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak

ISSN 1899-3192 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)

ISSN 1505-9332 (Taksonomia)

e-ISSN 2392-0041


Modified by Joanna Trzęsiok, on 2023-08-04 14:16:33


Taxonomy 28

Taksonomia 28 - Okładka

Taxonomy No. 28. Data classification and analysis - theory and applications

Scientific Papers of the Wrocław University of Economics No. 468

Thematic editors: Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak

ISSN 1899-3192 (Scientific Papers of the Wrocław University of Economics)

ISSN 1505-9332 (Taxonomy)

e-ISSN 2392-0041


Modified by Joanna Trzęsiok, on 2023-08-08 12:24:44