Organizacje

Organizacje zrzeszone w IFCS (http://www.classification-society.org/):

 1. British Classification Society (BCS) - http://brclasssoc.org.uk/
 2. Classification Society of North America (CSNA) - http://www.classification-society.org/csna/csna.html
 3. Gesellschaft für Klassifikation (GfKl) - http://www.gfkl.de/
 4. Greek Society of Data Analysis
 5. Irish Pattern Recognition and Classification Society (IPRCS) - http://www.eeng.dcu.ie/~iprcs/
 6. Japanese Classification Society (JCS) - http://bunrui.jp/en/
 7. Classification And Data Analysis Group (CLADAG) of Societa Italiana di Statistica (SIS) - http://cladag.it/
 8. Société Francophone de Classification (SFC) - http://www.sfc-classification.net/
 9. Vereniging voor Ordinatie en Classificatie (VOC) - http://www.voc.ac/
 10. Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (SKAD) - http://www.SKAD.edu.pl
 11. Associaçao Portuguesa de Classificaçao e Análise de Dados (CLAD) - http://www.clad.pt/
 12. Korean Classification Society (KCS)
 13. Central American and Carribe Society of Classification and Data Analysis (SoCCCAD) - http://www.cimpa.ucr.ac.cr/socccad/socccad.html
 14. Statistical Society of Slovenia (SSS)


Zmodyfikowane przez Joanna Trzęsiok, dnia 2023-08-08 11:39:32