XXIX Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS – SKAD’2020

Organizator: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 
Data: 7–9 września 2020 r.
Forma: on-line
https://wzr.ug.edu.pl/skad-2020/

W dniach 7-9 września 2020 r. w Sopocie odbyła się XXIX Konferencja Naukowa „Klasyfikacja i Analiza Danych – Teoria i Zastosowania” (XXIV Konferencja Taksonomiczna) Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego (SKAD). Konferencja została zorganizowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i przeprowadzona była on-line za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Microsoft Teams. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG..

W konferencji udział wzięło 44 prelegentów, którzy są pracownikami naukowymi i doktorantami następujących uczelni i instytucji: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, SGGW, SGH – Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Pomorskiego Instytutu Naukowego. Podczas 10 sesji plenarnych wygłoszono 34 prezentacje, które przedstawiały wyniki badań dotyczące teorii i zastosowań klasyfikacji oraz analizy danych.

W trakcie konferencji wybrana została nowa Rada SKAD, w następującym składzie:
Krzysztof Jajuga – Przewodniczący Rady,
Andrzej Dudek – Wiceprzewodniczący Rady,
Barbara Pawełek – Sekretarz Rady,
Józef Pociecha, Marek Walesiak, Andrzej Sokołowski, Grażyna Dehnel, Krzysztof Najman – Członkowie Rady.


Zmodyfikowane przez Joanna Trzęsiok, dnia 2024-05-10 11:25:39