XXX Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS – SKAD’2021

Organizator: Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Data: 8–10 września 2021 r. 
Forma: on-line 
https://skad2021.ue.poznan.pl/

W dniach 8–10 września 2021 r. w Poznaniu odbyła się XXX Konferencja Naukowa „Klasyfikacja i Analiza Danych – Teoria i Zastosowania” (XXV Konferencja Taksonomiczna) Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego (SKAD). Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i odbyła się w formule on-line za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Microsoft Teams. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP.

W konferencji wzięło udział 102 uczestników, którzy są pracownikami naukowymi i doktorantami następujących uczelni i instytucji: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Kaliskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Stanu Iowa, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Międzynarodowego Instytutu RTI, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, SGH – Szkoły Głównej Handlowej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Rolniczej w Bangalore, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Urządu Statystycznego w Łodzi, Urzędu Statystycznego w Poznaniu, Uniwersytetu w Utrechcie, Uniwersytetu w Southampton, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Podczas 3 sesji plenarnych i 15 sesji równoległych wygłoszono 54 prezentacje pokazujące wyniki badań z zakresu teorii i zastosowań klasyfikacji oraz analizy danych.

Sprawozdanie_SKAD_2021


Zmodyfikowane przez Joanna Trzęsiok, dnia 2024-06-03 19:07:47