XXXI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS – SKAD’2022

Organizator: Katedra Ekonometrii i Statystyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Data: 7–8 września 2022 r.
Miejsce: Warszawa
https://skad2022.conference.ieif.sggw.pl/

W dniach 7–8 września 2022 r. w Warszawie odbyła się XXXI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych (SKAD) Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Konferencja została zorganizowana przez Sekcję Klasyfikacji i Analizy Danych oraz Katedrę Ekonometrii i Statystyki SGGW. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była dr Monika Zielińska-Sitkiewicz.

W konferencji wzięło udział 65 uczestników – pracowników naukowych i doktorantów następujących uczelni i instytucji: Wyższej Szkoły Bankowej w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, Uniwersytetu Carnegie Mellon, Politechniki Rzeszowskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Podczas konferencji w trzech sesjach plenarnych i sześciu sesjach równoległych wygłoszono 30 prezentacji przedstawiających wyniki badań z zakresu teorii i zastosowań klasyfikacji oraz analizy danych. W sesji plakatowej zaprezentowano sześć prezentacji plakatowych.

W trakcie konferencji wybrana została nowa Rada SKAD, w następującym składzie:
Andrzej Dudek – Przewodniczący Rady,
Paweł Lula – Wiceprzewodniczący Rady,
Barbara Pawełek – Sekretarz Rady,
Grażyna Dehnel, Krzysztof Jajuga, Joanna Landmesser-Rusek, Krzysztof Najman, Marek Walesiak – Członkowie Rady.


Zmodyfikowane przez Joanna Trzęsiok, dnia 2024-05-10 11:25:18