XXXII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS – SKAD’2023

Organizatorzy: Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej oraz Katedra Analiz Gospodarczych i Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Data: 19–20 września 2023 r. 
Miejsce: Katowice 
https://skad2023.ue.katowice.pl/

W dniach 19–20 września 2023 r. w Katowicach odbyła się XXXII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Organizatorami konferencji były: Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych, Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej oraz Katedra Analiz Gospodarczych i Finansowych  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył dr hab. Dominik Krężołek, prof. UE.

W konferencji wzięło udział 48 uczestników, którzy są pracownikami naukowymi doktorantami następujących uczelni i instytucji: Akademii Mazowieckiej w Płocku, Głównego Urzędu Statystycznego, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Śląskiej, SGGW, SGH, Uniwersytetu w Porto, Uniwersytetu w Essex, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Podczas czterech sesji plenarnych i pięciu sesji równoległych zaprezentowano 39 prezentacji przedstawiających wyniki badań z zakresu teorii i zastosowań klasyfikacji oraz analizy danych.


Zmodyfikowane przez Joanna Trzęsiok, dnia 2024-05-10 11:25:06