Taxonomy 28

Taksonomia 28 - Okładka

Taxonomy No. 28. Data classification and analysis - theory and applications

Scientific Papers of the Wrocław University of Economics No. 468

Thematic editors: Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak

ISSN 1899-3192 (Scientific Papers of the Wrocław University of Economics)

ISSN 1505-9332 (Taxonomy)

e-ISSN 2392-0041

Okładka: soft
Format: B5
Stron: 247

Data i miejsce wydania: 2017, Wroclaw


Modified by Andrzej Dudek, on 2023-08-08 12:24:44